Ośrodek Kursowego Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ,,Studium Techniczne '' -kursy oraz formy szkolne z zakresu branż: budowlanej, geodezyjnej,drogowej, urządzeń sanitarnych
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, organizacja pożytku publicznego działa od 1989 roku.  Jako organizacja pozarządowa pożytku publicznego realizuje cele w sferze:
edukacji, oświaty i wychowania;
turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
upowszechnienia kultury fizycznej i sportu szkolnego;
pomocy społecznej udzielanej uzdolnionym uczniom.

Terenem działania jest północny obszar Polski obejmujący województwa: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, wielkopolskie i zachodnio-pomorskie.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków. Stowarzyszenie posiada jednostki terenowe w postaci komitetów pomocy szkole działających przy placówkach oświatowych.Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
Pomocy Szkole
Toruńskie Stowarzyszenie
Zarząd Regionalny

1%                          
podatku                         
dla            
www.edukacja.torun.com.pl    
tel/fax 56-622-37-85, 56-622-55-15   
tsps@edukacja.torun.com.pl   
Wyświetleń:  
Ośrodek szkolenia BHP
Policealna Studium Administracji i Przemysłu Mody: kursy zawodowe w zakresie projektowania, konstrukcji i szycia odzieży, technik przemysłu mody

Licznik odwiedzin
KRS 0000121592
OŚWIATY                     

krawiec/ technik
przemysłu mody
NABÓR 2020/2021
Konferencja:
Bezpieczeństwo psychiczne
i fizyczne uczniów-
jak rozpoznać zagrożenia?
NOWOŚĆ
Toruńskie Stowarzyszenie
Pomocy Szkole
Stowarzyszenie na rzecz
Edukacji i Profilaktyki
,,Sympatycy''
odbyła sie w dniu 28 września 2019r.
w Młodzieżowym Domu Kultury
w Toruniu
Główny organizator:
Toruńskie Stowarzyszenie
Pomocy Szkole
tel: 56-622-55-15
email:
tsps@edukacja.torun.com.pl
w  formie kursów kwalifikacyjnych 
szkoła dzienna
BEZPŁATNA
ulotka