Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy SzkoleZarząd Regionalny w Toruniu
numer KRS 0000121592


PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA TSPS
POMOŻESZ OŚWIATOWYM PLACÓWKOM TWOICH DZIECI 
Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole - istnieje od  1989 roku działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Jest inspiratorem i organizatorem społecznego ruchu na rzecz edukacji narodowej. Jako organizacja pozarządowa pożytku publicznego realizuje cele w sferze:
edukacji, oświaty i wychowania;
turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
upowszechnienia kultury fizycznej i sportu szkolnego;
pomocy społecznej udzielanej uzdolnionym uczniom.
Ogólne cele Stowarzyszenia związane z pozostałymi dziedzinami działań określa Statut TSPS.
Terenem działania jest północny obszar Rzeczypospolitej Polskiej obejmujący województwa: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, wielkopolskie i zachodnio-pomorskie, a siedzibą jest miasto Toruń.

Czas trwania działalności Stowarzyszenia statutowo nieoznaczony.

  Stowarzyszenie jest pozarządową organizacją pożytku publicznego z osobowością prawną, niezależną, apolityczną, prowadzącą również  własną działalność gospodarczą.

  Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków. Stowarzyszenie posiada jednostki terenowe w postaci komitetów pomocy szkole, działających przy konkretnych placówkach oświatowych.
Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole posiada uprawnienia do prowadzenia odpłatnych i nieodpłatnych form działalności pożytku publicznego.
Zadania w tym zakresie realizujemy w ramach :
-zbiórek publicznych
-akcji odpisu 1% od podatku na rzecz oświaty
-zleconych form działalności pozytku publicznego
-z własnej nadwyżki finansowej