Wyświetleń:  
OŚRODEK SZKOLENIA BHP
Toruńskie Stowarzyszenie
OŚRODEK SZKOLENIA BHP
TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE


87-100 Toruń
ul.Jęczmienna 10
tel/fax(56) 622-55-15
tel.kom.  668 385 833
87-100 Toruń
NIP: 956-23-16-871

email: tspsk@edukacja.torun.com.pl


Pomocy Szkole
Cennik szkoleń

Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
forma szkolenia samokształcenie kierowane 70 zł od osoby

Szkolenie z metodyki instruktażu stanowisjkowego 10 zł od osoby

Szkolenie okresowe pracowników administracyjno biurowych 40 zł od osoby

Szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 40 zł od osoby

Szkoleni okresowe dla słuzby BHP 90 zł od osoby

Szkoelnioe okresowe pracowników inzynieryjno technicznych 50 zł od osoby

Ponadto przeprowadzamy szkolenie  z udzielania pierwszej pomocy przdmedycznej
oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników-ceny ustalamy indywidualnie.


              
-  szkolenie okresowe pracowników służby bhp

-  szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących
     pracownikami

-  szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych

-  szkolenie okresowe bhp nauczycieli, pracowników służby zdrowia i  
    innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki
     niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe

-  szkolenie okresowe bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach
    robotniczych


Organizujemy również szkolenia w zakresie:

-  metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego

-  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w
   nagłych wypadkach

-  zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników


Oferujemy usługi w zakresie:

-  prowadzenia kompleksowego doradztwa dla firm w
   zakresie bhp

-  prowadzenia postępowania powypadkowego

-  opracowywania analizy i oceny ryzyka zawodowego

-  opracowywania doraźnych analiz i opinii z zakresu bhpZapewniamy:

-  wysoki poziom zajęć dydaktycznych

-  organizację zajęć we własnych pomieszczeniach  dydaktycznych w centrum Torunia

-  negocjację cen przy większej liczbie zgłoszonych uczestników szkoleń


Szkolenia organizujemy sukcesywnie w miarę napływu zgłoszeń.

Akceptujemy płatności przelewem z terminem 14 - dniowym.

Szczegółowe ofert przesyłamy na prośbę zainteresowanych.
 
 
Ośrodek Szkolenia BHP Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole
organizuje i prowadzi szkolenia od 1998 roku, cieszy się dobrą opinią wśród zakładów pracy, gdzie takie szkolenia były prowadzone. W
okresie działalności Ośrodka przeprowadziliśmy ponad 970 szkoleń w różnych branżach.
W ramach działalności szkoleniowej wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy w ostatnim okresie zorganizowaliśmy 5 konferencji dla
pracowników służb BHP, na których omawiana była problematyka z zakresu bezpieczeństwa w środowisku pracy. Szkolenia okresowe z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzą  wykładowcy, którzy sa bardzo doswiadczonymi praktykami w swojej wybranej specjalizacji.
Gwarantujemy Państwu profesjonalizm, fachowość oraz rzetelność  świadczonych przez nas usług.


Oferta szkoleniowa: