Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
Władzę wykonawczą Stowarzyszenia stanowi Zarząd Regionalny, który w aktualnej kadencji powołał swoje stałe Prezydium w składzie:

Tuliszewski Ryszard - przewodniczący
Masłowska Dorota - wiceprzewodniczący
Szychta Grażyna - wiceprzewodniczący
Rydzewski Edmund- sekretarz
Cudnik Krystyna - skarbnik
Koc Małgorzata - członek
Kłodawski Jan - członek

Organ nadzoru stanowi Komisja Rewizyjna w składzie:

Korman Józef - przewodniczący
Karpińska Krystyna - członek
Welka Anna - członek
Wieczorkowski Waldemar - członek
Zakrzewski Jerzy - członek
Toruńskie Stowarzyszenie
Pomocy Szkole
Zarząd Regionalny w Toruniu